STAcHE ARCHITECT

Ik geloof in de kracht van duurzame architectuur om een leefbare, klimaatbestendige, ecologische en gelukkige omgeving te kunnen scheppen. Het is mijn overtuiging dat onze leef- en werkruimte een beslissende rol vervult in hoe we denken, werken of blij zijn. Een architectonische ruimte gebouwd in harmonie met de omgeving, de natuur, het klimaat en de mensen die het gebruiken is van onschatbare waarde voor motivatie, succes en toekomst. En is ook de garantie voor de onvoorwaardelijke schoonheid van de ruimte om ons heen, waar we aan duurzaam kunnen hechten, van houden en voor vechten.

Eva Stache, 2019

Authors: E. (Eva) Stache, H.M. (Henk) Jonkers, M. (Marc) Ottelé               TU Delft, CiTG (Faculty of Civil Engineering and Geosciences), Materials and Environment, Stevinweg 1  2628 CN Delft, The Netherlands; E.Stache@tudelft.nl


Bij de TU Delft hebben we een instrument ontwikkeld, een effectscan voor het evalueren van ecosysteemdienten. Het Effectscan voor Urbane Ecosysteemdiensten (EUE) is ontwikkeld om stedenbouwkundigen en architecten in staat te stellen de klimaateffecten van hun ontwerpen in te kunnen schatten. Tevens is het model bedoeld voor de overheid om de klimaateffecten van een bouwproject en gerelateerde ecosysteemdiensten te analyseren en te evalueren. De module koppelt ecosysteemindicatoren aan hun gekwantificeerde prestaties. De module is een kwantificeerd antwoord op de groeiende behoefte aan berekeningsmethoden voor klimaatadaptieve vegetatieve stedelijke oplossingen. De modellen en de ontwerpstrategie kunnen worden gebruikt voor zowel nieuwe ontwikkelingen als het opnieuw ontwerpen van bestaande gebieden, op verschillende schalen: wijk, buurt, straat of gebouw.

Onze klimaat adaptieve architectuur gaat over wonen in groene woningen waar de diensten van de natuur optimaal worden benut voor koeling, ventilatie, isolatie, waterregulering, voedselproductie en gewoon ook schoonheid. Het gaat over werken in aangename begroeide werkgebieden, waar water geen last vormt en hitte buiten het gebied blijft. Het gaat over een duurzame levensmanier, waarbij in vele uitgebreide gesprekken kennis over natuur, klimaat en duurzaamheid met elkaar gedeeld wordt.

Stache Architect heeft, vanaf haar oprichting in 1997 duurzaamheid als basis van haar ontwerpfilosofie gekozen. Duurzaam wordt in brede zin opgevat: dat wil zeggen dat alle mogelijkheden voor het bereiken van een integraal en harmonieus ontwerp worden benut. Deze kunnen reiken van het behoud en hergebruik van materialen in de geest van Cradle to Cradle (C2C), tot het behoud en hergebruik van gebieden, gebouwen, plekken, sfeer, historie en planten. Energienul woningen voor particulieren tot klimaatneutrale gebiedsontwikkeling of waterneutrale herinrichting van de open ruimte, het begeleiden van Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO), duurzame woningen of ontwerpen voor klimaatadaptie behoren tot onze dagelijkse uitdagingen,

Duurzaam bouwen wordt dan ook in onze projecten niet als een technische toevoeging beschouwd, maar als een manier van denken in integrale processen in integraal benaderde ruimtes samen met onze belangrijkste partners, de gebruikers van onze ontwerpen. Duurzaam wonen, klimaatneutraal wonen, ecologisch wonen

Onze duurzame architectuur gaat over gelukkige mensen. Het gaat over de ruimte die we in overeenstemming met elkaar, de natuur en de processen om ons heen creëren en gebruiken. Duurzaamheid en klimaatadaptie gaat daarom over de integrale architectonische harmonie. Het is als zodanig een integraal onderdeel van de architectuuropgave en staat aan de basis van het programma van eisen, samen met de functies, oppervlaktes, infrastructuren en emotionele wensen.

Als beroepsgroep van architecten nemen wij de hoogste verantwoordelijkheid voor de ruimte in zijn totaliteit. Wij ontwerpen de stad, de straat, het gebouw, de meubilair, het bestek en we schilderen en tekenen wat op de muren wordt tentoongesteld. Het stedenbouwkundig plan schept de voorwaarden voor een klimaatbestendige stad. Wijk voor wijk, en straat voor straat. Daarbij is kennis van de klimatologische aspecten van een locatie van essentieel belang. Duurzaam wonen, klimaatneutraal wonen, ecologisch wonen kan alleen gerealiseerd worden met gebruik van breede kennis over de locatie, duurzame maatregelen, ecologisch bouwen, hergebruik van materialen, energiebesparing, begroeiingen en de wensen van bewoners.