TANGRAMHUIS OOSTZAAN

ENERGIENUL TANGRAMHUIS IN OOSTZAAN 2018

ECOLOGICAL TANGRAMHOUSE IN OOSTZAAN 2018

Locatie: Oostzaan, gem. Oostzaan

Realisatie: 2018

Opdracht: particulier

Constructeur: Constructiebureau Tentij

Klimaatadvies: BOOM Delft

Bouwsom: € 275.000,-

Aannemer: AWF

Location: Oostzaan, gem. Oostzaan

Realization: 2018

Assignment: private

Constructor: Construction bureau Tentij

Climate advice: BOOM Delft

Building fee: € 275,000, -

Contractor: AWF