LIVING CLIMATE MACHINE

LIVING CLIMATE MACHINE

LEVENDE KLIMAATMACHINE

ENERGIENUL ECOLOGISCH APARTEMENTENGEBOUW

DE LEVENDE KLIMATMACHINE


Locatie: heerhugowaard

Project: in ontwikkeling

Opdracht:  Cure + Care consultancy b.v.

BVO: 2500m2

Bouwsom: € 19.540.000,-


HANDELSTAETE HEERHUGOWAARD PROJECTBESCHRIJVING


1.Stedenbouwkundig concept


1.1 Uitgangspunten


De locatie Handelstraat nr. 1 in Heerhugowaard maakt deel uit van het grote bedrijventerrein aan de noordoostelijke rand van Heerhugowaard en is gelegen aan een van de toegangswegen naar de stad (N242) in de directe nabijheid van het station. Het plangebied is onderdeel van het Stationspark, de net door de raad vastgestelde structuurvisie. Deze is bedoeld om de zone tussen en om de ingang naar de stad en het station een nieuw gezicht te geven. De structuurvisie (door Kuijper Compagnons) geeft een groene omgeving aan, die elementen van parken, openbare verblijfsgebieden en stedelijke functiemenging combineert. Ook wordt een oplossing geschetst voor het nu gecompliceerde kruiselings verkeer tussen autowegen en het spoor.Omdat de ingang naar de stad vanuit de N242 en het nabijgelegen stationsgebied bijzondere aandacht verdient, is in de structuurvisie vastgesteld dat op de locatie aan de Handelstraat nr. 1 de realisering van een 15 verdiepingen hoog gebouw mogelijk is. Met hoogbouw op deze locatie kan men vanaf grotere afstand het stationsgebied identificeren. Het hoge gebouw is stedenbouwkundig ook richtinggevend naar de stad. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in dit voorstel.


Het plangebied is op dit moment al een verzamelplaats van een diversiteit aan stedelijke functies, zoals diverse verkeertypes (verkeer van en naar de stad, het spoorverkeer, het verkeer van en naar het station), bedrijvigheid (en daarbij behorend leveringsverkeer), diverse bedrijfsgebouwen (voornamelijk stedelijke bedrijvigheid, kantoren en opslagplaatsen) verschillende typen openbare ruimte (straat - rijoppervlakte, straat - loopzones, restruimtes verhard en begroeid met struiken). Het is wenselijk dat er een harmonieuze menging van deze en nieuwe functies gerealiseerd wordt.
2 Voorstel


Op de plek van het huidige kantoorgebouw stellen wij ons een U vormige woontoren voor met vijftien verdiepingen. De U vorm is strak en in harmonie met de aanwezige vormentaalfamilie. Om te voorkomen dat er een te grote massa in de lucht steekt wordt het gebouw voorzien van een schuin dak dat vanaf de bodem de rechte wanden onder een hoek van vijfenveertig graden snijdt.Het gebouw zal intensief begroeide daken krijgen, grotendeels begroeide gevels en zal in een groene omgeving komen te liggen met een waterpartij. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de groene/blauwe buitenruimte op de eigen kavel gekoppeld wordt aan de groene/blauwe openbare ruimte daaromheen om daarmee het parkachtige karakter van de hele omgeving te versterken en een toon te zetten voor toekomstige ontwikkelingen.


Op de eerste twee lagen wordt geparkeerd. De resterende lagen zijn bedoeld voor diverse typen bewoning, georganiseerd door diversificatie van de appartementengrootte en voor kleine bedrijvigheid. Het middengedeelte van het complex, de zogenaamde koppeling tussen de twee driehoekige torens, is voor werk (bijna aan huis) bijzonder geschikt.


In het midden van de U vorm is een tuin op het dak van de eerste verdieping ontworpen. Daarmee zijn alle appartementen verzekerd van schone lucht en een aantrekkelijk gezond uitzicht. De tuin kan door de senioren uit het complex benut worden voor ontmoeting en verblijf, alleen of met de familie. Kinderen kunnen daar eveneens spelen.2. Appartementen


Er worden 100 appartementen gerealiseerd in groottes vanaf 35 m2 t/m 190 m2 gebruiksoppervlakte. De appartementen op de bovenste verdiepingen zijn penthouses. Aangezien er in uitstraling en vormgeving gekozen is voor een markante vorm, zullen de penthouses meerlaags zijn. Het is ook mogelijk dat enkele bedrijfsruimten uit twee bouwlagen bestaan.


De woningen zijn gericht op het uitzicht rondom, onder meer de stad Heerhugowaard en het “Duizend-Eilandenrijk”.


De toegang tot de woonruimtes zal bestaan uit vier trappenhuizen en liften.

De appartementen worden voorzien van een eigen buitenruimte zoals balkons of loggia’s. De appartementen zijn toegankelijk voor rolstoelen.


3. Duurzaamheid


De oriëntatie van het hele gebouw is de eerste stap voor een efficiënte energiehuishouding. De gekozen oriëntatie is zuidoost.

Het woongebouw zal energienul ontworpen worden, met gebruik van duurzame materialen zoals hout of begroeiing. Ook wordt voorzien in zonnepanelen, mogelijk warmte-koudeopslag en ledverlichting. Nog nader wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van de “Energiering” van lokale ondernemers.


In het gebouw zal het ‘smart building’-principe toegepast worden, waarbij de bewoners volledig inzicht krijgen in hun eigen energieverbruik. Domotica speelt een rol in de veiligheid en afstemming in het gebruik van eventuele collectieve voorzieningen.


4. Parkeren

Er is uitgegaan van een parkeernorm van circa 1,3. Dit komt overeen met 130 parkeerplaatsen. Het parkeren in twee lagen zal ook een groen karakter krijgen door middel van begroeiing langs de (glazen) buitenwanden.
LIVING CLIMATE MACHINE


Location: Heerhugowaard

Project; work in progress

Opdracht:  Cure + Care consultancy b.v.

Total surface: 2500m2

Costs: € 19.540.000,-

THE LIVING CLIMATE MACHINE

 


London is one of worlds big metropoles being challenged by the two big urban problems of this time, the lack of sufficient  high density housing and environmental problems caused by the lack of ecological services provided by urban nature. An appropriate answer on this questions will be an integrated approach.


The LIVING CLIMATE MACHINE is a living space for people, multifunctional integrated in a natural context. Being implemented in an overloaded, busy urban area, will offer its inhabitants the basic requirements for live. But it offers more, as represents a place  to work, recreate, meet and produce.


In contrast with the idea of segregation of functions, it proposes to redefine the concept of living in a city. Its basic concept is the delicate interweaving of the functions of living with the need of participating to the social, economic and cultural activities of the big city. Only all these functions together can offer the background of a complete and balanced urban life.


The building materials are wood and glass for its supporting structure. Vegetation and energy represents the building elements which determined the total form of the building. The 45° roof is meant to receive the radiations of the sun as the most important low budget energy supplier. Its warmth induces the photosynthesis of the vegetation providing in this way, the working engine to supply with water, cooling, air purifications, habitat, and a healthy environment.


The building offers the possibility to various divisions, different types and measures of residencies, and therefore different populations, preventing the forming of ‘ghetto’s’. The residents may chose the type of vegetation they like, providing a various, interesting and living façade. Also they have the opportunity to design their own common garden or to work in studios. Parking is below the building.


The vegetation, the orientation, integrated solar panels and its isolated skin assure a low energy use, production of electricity and a good ventilation. Considerable glass surfaces provide to the residents a wide view over the city. The concept (originally designed for the city of Heerhugowaard in The Netherlands) is adaptable to different sites in the city of London.